Jakie dane powinna zawierać faktura?

faktura-vat

Faktura jest najczęstszym dokumentem świadczącym o dokonaniu transakcji. Wystawienie faktur może przybrać formę papierkową lub elektroniczną. Zgodnie z ustawą o VAT o rodzaju faktury nie decyduje jej nazwa, a dane, które są w niej zamieszczone. Jeśli dokument nie będzie zawierał elementów wymaganych przez ustawę, nie będzie mógł zostać uznany za fakturę. Warto wiedzieć, że faktura musi zostać wystawiona w dwóch egzemplarzach – jeden dla wystawcy, drugi dla nabywcy.

Ciekawą rzeczą jest to, że faktura nie musi koniecznie mieć określenia „faktura”. Wystarczy, że będzie zawierała wymagane przez ustawę dane, które będą ją klasyfikować jako fakturę.

Według tych przepisów, a konkretnie Ustawy o podatku od towarów i usług, które zdobył nasz portal finansowy faktura musi zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer,
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami,
 • numer identyfikacyjny podatnika na potrzeby podatku VAT,
 • numer identyfikacji nabywcy usług i towarów na potrzeby podatku VAT,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy albo wykonania usługi,
 • nazwę lub rodzaj towaru bądź usługi,
 • miarę i ilość jeżeli jest to możliwe do określenia,
 • cenę jednostkową bez kwoty podatku VAT,
 • kwotę wszelkich upustów i rabatów,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanej usługi, bez podatku VAT,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości netto i podatku VAT, z podziałem na odpowiednie stawki podatkowe,
 • kwotę podatku VAT z podziałem na odpowiednie stawki podatkowe,
 • kwotę należności ogółem.

Dodaj komentarz