Elementy składowe rachunkowości

elementy-rachunkowosci

Termin rachunkowość niejednokrotnie jest używany zamiennie z księgowością, co niestety jest błędne. Pojęcia te co prawda są ze sobą mocno powiązane jednakże nie są ze sobą tożsame i z tego powinien zdawać sobie sprawę każdy przedsiębiorca.

Rachunkowość definiuje się jako system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu przekrój poszczególnych podmiotów gospodarczych łącznie z procesami takimi jak produkcja, dystrybucja, konsumpcja i akumulacja.

Na rachunkowość wchodzą trzy elementy składowe, są to księgowość, kalkulacja oraz sprawozdawczość.

Księgowość – stanowi element rejestracyjny rachunkowości. Dokumentuje zdarzenia gospodarcze, które bezpośrednio wpływają na zmianę w majątku jednostki gospodarczej.

Kalkulacja – polega na ustalaniu kosztu jednostkowego wytworzonego dobra, a także dostarczenie informacji o poniesionych z tego tytułu kosztów.

Sprawozdawczość – przygotowuje informacje o stanie działalności gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych. Dane te pochodzą z ksiąg ekonomicznych, tak więc pokazują jasną sytuację nie tylko majątkową, ale również finansową i dochodową.

 

Dodaj komentarz