Umowa o pracę

zatrudnianie-pracownika

Na podstawie umowy o pracę nawiązywany jest stosunek pracy. To czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Rozróżniamy:

  1. Umowy bezterminowe (na czas nieokreślony)
  2. Umowy terminowe ( na okres próbny, na czas określony)

Umowa o pracę powinna zawierać:

– data zawarcia umowy
– określenie rodzaju umowy
– określenie stron umowy
– określenie rodzaju pracy
– określenie czasu pracy
– określenie wynagrodzenia
– określenie miejsca pracy

Dodaj komentarz