E-podpis na terenie całej Unii Europejskiej

podpis elektroniczny

Od 1 lipca 2016 roku obowiązują przepisy ujednolicające wszelkie przepisy odnośnie funkcjonowania podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie mówiące o identyfikacji elektroniczne, jak również usług zaufania w odniesieniu do różnego rodzaju transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jest to tzw. eIDAS wprowadza wszelkie przepisy dotyczące e-podpisów we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie to obowiązuje informacje takie, jak:
– podpisy elektroniczne,
– pieczątki elektroniczne,
– dokumenty elektroniczne,
– usługi związane z rejestrowanym doręczeniem elektronicznym,
– elektroniczne wyznaczniki czasu.

Należy zaznaczyć, iż rozporządzenie eIDAS wprowadza nieznane dotychczas sposoby na elektroniczne zabezpieczenie dokumentów.

Rozporządzenie mówi o tym, iż konieczne jest pojawienie się m.in. e-pieczęci, w której zawarte są dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej bądź informacje logicznie z nami powiązane, które zapewniają prawdziwość pochodzenia, jak również powiązanie danych. E-pieczęć od e-podpisu różni się tym, że podmiotami z niego korzystającymi nie są osoby fizyczne.

Dodaj komentarz