Odwrotne obciążenie w fakturze

odwrotne-obciazenie

Odwrotne obciążenie w przypadku faktury polega na przeniesieniu podatku na nabywcę. Wówczas występuje konieczność wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem.

Procedura odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, nabywca również jest czynnym podatnikiem VAT, a z kolei dostawa nie jest objęta zwolnieniem z opłacania podatku.

Sporządzając fakturę z odwrotnym obciążeniem, należy mieć na uwadze, aby zawrzeć w niej informacje takie, jak:
– datę wystawienia faktury,
– dane identyfikujące podatników i nabywców,
– numer identyfikacyjny na potrzeby podatku VAT,
– datę dokonania/zakończenia sprzedaży towarów lub wykonania usługi,
– nazwę towaru/usługi,
– miarę oraz liczbę dostarczonych towarów,
– kwotę wszelkich upustów,
– wartość towaru będącego przedmiotem danej transakcji,
– kwotę należności ogółem,
– dopisek informujący o „odwrotnym obciążeniu”.

Dodaj komentarz