Akcja na okaziciela

okaziciel akcji

Akcje na okaziciela to papiery wartościowe, które nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby. Ich właścicielem jest, ten, kto w tym momencie je posiada (w przeciwieństwie do akcji imiennych). Na dokumencie nie widnieją żadne dane właściciela takie jak imię, nazwisko, czy nazwa firmy.

Akcja na okaziciela może być zmieniona na imienną i odwrotnie, na wniosek okaziciela. Co ważne, w tej sprawie decydujące są zapisy statutu – nie może on w takiej sytuacji stanowić inaczej.

Właściciel akcji na okaziciela dysponuje wszystkimi prawami wynikającymi z jej posiadania – może na przykład przekazać ją komuś innemu. Zbycie akcji na okaziciela nie jest regulowane przez statut spółki i zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie może być przez statut w jakikolwiek sposób ograniczone. Sprzedaż akcji nie musi też przybierać żadnej określonej formy, jednak zazwyczaj wykorzystuje się do tego umowę kupna-sprzedaży.
Trzeba wiedzieć, że przekazanie akcji na okaziciela może się odbyć tylko wtedy, gdy uiszczono za nią całą kwotę. Jeśli zapłacono jedynie część ceny, to spółka ma obowiązek wystawienia imiennego świadectwa tymczasowego, które poświadcza wpłacenie części należności.

Dodaj komentarz