Podatek solidarnościowy

danina_solidarnościowa

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ !!!

Podatek solidarnościowy to dodatkowy podatek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) dotyczący osób najbogatszych. Eksperci zaznaczają jednak, że podatek ten bez wątpienia najmocniej uderzy w średnie firmy rodzinne oraz osoby wykonujące wolne zawody tj. architektów, lekarzy, prawników, radców prawnych itd.

Badania wykazują że w 70% podatek ten będzie dotyczył przedsiębiorców. Do jego zapłacenia zobowiązane będą osoby, których roczny przychód przekroczy 1 mln złotych. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorcy będą obarczeni dodatkowymi 4% podatku.

Podatek solidarnościowy przez ekspertów często określany jest jako “kara za przedsiębiorczość”, ponieważ wiele firm rodzinnych prowadzonych jest w formie spółki jawnej bądź komandytowej dla których milionowy dochód roczny stanowi normę. Co więcej podatku tego nie zapłacą firmy zagraniczne ani ich menadżerowie, ponieważ zwykle nie rozliczają się oni w Polsce, co znaczy, że obciąży on przede wszystkim polskich przedsiębiorców.

Ponadto założono, że każdy kto jest na zryczałtowanym ZUS-ie powyżej płacy minimalnej będzie musiał zapłacić dodatkowe 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

 

Dodaj komentarz