Raj podatkowy

raj-podatkowy

Raj podatkowy to kraj, które oferuje zagranicznym inwestorom bardzo korzystne, a czasem wręcz zerowe opodatkowanie. Firmy zarejestrowane na ich terytoriach zwalniane są także z prowadzenia rachunkowości oraz składania rocznych sprawozdań finansowych.

Oto lista największych rajów podatkowych:
1. Andora: na jej terenie nie jest pobierany podatek VAT ani podatek dochodowy.
2. Anguilla: brak kontroli dewizowej oraz podatku dochodowego.
3. Bahamy: przez pierwsze 20 lat działalności firmy nie opłacają podatku dochodowego od spadku i darowizn oraz od zysku.
4. Bermudy: na jej terenie istnieje możliwość założenia spółek zwolnionych, które nie opłacają VAT-u, dywidendy oraz podatku od zysków, spadów i darowizn.
5. Gibraltar: zarejestrowane tu firmy prowadzące działalność tylko za granicą nie płacą podatku dochodowego. VAT w ogóle w tym państwie nie funkcjonuje.
6. Hong-Kong: spółki zarejestrowane w tym miejscu prowadzące działalność wyłącznie za granicą nie opłacają żadnych podatków.
7. Monako: nie współpracuje z żadną administracją podatkową na świecie.
8. Panama: nie istnieją tutaj żadne standardy odnośnie prowadzenia firmowej księgowości.

Dodaj komentarz