Czym właściwie jest podatek?

podatki

Podatek stanowi publicznoprawną, nieodpłatną, obowiązkową, ale bezzwrotną opłatę uiszczaną na rzecz państwa. Bez wątpienia stanowią one główne źródło dochodów państwa, co pozwala na finansowanie prowadzonej przez nie działalności.

Dla przykładu – dzięki podatkom funkcjonują m.in. szkoły, szpitale, a także budowane są drogi.

Każda osoba mieszkająca na terytorium Polski, jeśli znajduje się w sytuacji powodującej powstanie obowiązku podatkowego, jest zobowiązana do tego, aby takowy opłacać. Podatki różnią się od siebie pod względem podmiotu opodatkowania, przedmiotu opodatkowania, jak również sposobu poboru tych opłat.

Na obecną chwilę w Polsce występują podatki bezpośrednie i pośrednie. Poniżej podajemy przykłady poszczególnych rodzajów podatków.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami!

Do podatków bezpośrednich zaliczamy:
– podatek PIT,
– podatek CIT,
– podatek od spadków i darowizn,
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– podatek rolny,
– podatek leśny,
– podatek od nieruchomości,
– podatek od środków transportu,
– podatek tonażowy,
– podatek od wydobywanie niektórych kopalin.

Z kolei do podatków pośrednich zaliczamy:
– podatek VAT od towarów i usług,
– podatek akcyzowy,
– podatek od gier.

One thought on “Czym właściwie jest podatek?

  1. Pingback: Krystian Kobir

Dodaj komentarz