Nowe formularze CIT od 2019 roku

cit-2019

Od października mają zacząć obowiązywać nowe wzory CIT, czyli formularzy zeznań rocznych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wprowadzenie zmian ma na celu umożliwienie podatnikom CIT rozliczenia na nowych zasadach podatku o niezrealizowanych zysków, dochodów ze sprzedaży walut wirtualnych i ulgi IP BOX.

Wprowadzono dodatkowe formularze CIT:
1. CIT/PM (dla podatników przenoszących składniki majątku za granicę na nie dłużej niż 12 miesięcy)
2. CIT/IP (załącznik do zeznania rocznego, który będzie składany przez podatników korzystających z ulgi IP BOX
3. CIT/WW (informacja składana przez ponoszących wydatki na nabycie walut wirtualnych, albo osiągających przychody/dochody z ich sprzedaży)

W planach jest również dokonanie istotnej aktualizacji treści formularzy CIT-8 oraz CIT-8AB oraz załączników do nich. Dodane zostaną do formularzy rubryki:
– pozwalające na poinformowanie o wyborze wpłaty zaliczek kwartalnych i uproszczonych,
– umożliwiające wybór lub rezygnację z metody ustalania różnic kursowych,
– umożliwiające wyliczenie podatku przez korzystających z preferencyjnej składki 9% CIT.

Dodaj komentarz