Rozliczenie godzin nadliczbowych

rozliczenie-godzin-nadliczbowych

Pracodawca zobowiązany jest do rekompensaty pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych. Istnieje możliwość przydzielenia czasu wolnego albo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Warto pamiętać, że udzielenie czasu wolnego zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi 50% lub 100% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Rekompensata w formie dodatku do wynagrodzenia

W tym przypadku rekompensata pieniężna składa się z:
– wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie zasadnicze + składniki wynagrodzenia o charakterze stałym)
– dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Rekompensata w formie czasu wolnego
Udzielenie czasu wolnego może nastąpić na wniosek pracownika lub bez takiego wniosku.

Praca w godzinach nadliczbowych występuje, gdy pracownik świadczy pracę ponad obowiązującą normę pracy lub ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

 

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców – kolejny artykuł eksperta!

Dodaj komentarz