Czy można się zrzec wynagrodzenia?

wynagrodzenie

1 stycznia 2017 roku w życie wejdą przepisy, które ściśle określają minimalną stawkę godzinową dla osób, które zatrudnione zostały na podstawie umowy zlecenie. Ma to ochronić dane osoby przed wykorzystywaniem przez pracodawcę. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy danego pracownika. Działania te mają w znaczącym stopniu ograniczyć ilość ludzi bezpodstawnie zatrudnianych na podstawie umów śmieciowych.

Bardzo istotne jest, że podobnie jak w przypadku umowy o pracę nie istnieje możliwość zrzeczenia się przez pracownika ustawowo ustalonych kwot. Minimalne wynagrodzenie to kwota przyznawana za wykonywaną przez pracownika pracę, która musi zostać mu wypłacona. W przypadku, gdy jego zarobki przewyższają jednak prawnie ustalone minimum ma on prawo do zrzeczenia się powstałej w ten sposób nadwyżki.

Aktualnie minimalna stawka godzinowa za umowę zlecenie wynosi 12 zł, a po waloryzacji w roku 2017 zostanie podwyższona o kolejną złotówkę.

Dodaj komentarz