Czym jest telepraca i jaki charakter posiada?

Praca stacjonarna, a telepraca

Telepraca to to inaczej praca zdalna, czyli forma organizacji polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji publicznej. Umowę zawrzeć można od razu po zatrudnieniu lub w jego trakcie, a w dokumencie jedyną dodatkową kwestią odróżniającą formularz od podstawowego wniosku jest uzgodnione między stronami warunków wykonywania pracy w tej formie.

Pracownik, który podejmuje się pracy w takim zakresie nie może być traktowany mniej korzystnie i dyskryminowany w porównaniu do innych pracowników zatrudnionych przy takiej samej lub podobnej pracy uwzględniając różnice związane z warunkami, w jakich wykonywana jest telepraca.

Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową ustala dokładne warunki, jakie pracownik ma wykonywać. W przypadku wykorzystywania przez telepracownika sprzętu, który stanowi jego własność przysługuje mu tzw. ekwiwalent pieniężny zwolniony z podatku w wysokości określonej w regulaminie – przy ustalaniu kwoty pod uwagę bierze się normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy.

Ze względu na specyfikę, telepraca stosowana może być w zawodach takich jak: grafik, księgowy, redaktor, dziennikarz, tłumacz, ankieter itp.

Dodaj komentarz