Rachunkowość zarządcza i finansowa

rachunkowosc-firmy

Ze względu na charakter jaki pełni rachunkowość możemy podzielić ją na rachunkowość zarządczą oraz finansową.

Rachunkowość zarządcza stworzona została dla wewnętrznych celów przedsiębiorstwa. Ma ona za zadanie gromadzić, przetwarzać oraz prezentować informacje w sposób, który pozwoli Zarządowi podejmować ważne strategicznie informacje, a także kierować firmą. Z danych w ten sposób wygenerowanych mogą korzystać zarówno uczestnicy otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Rachunkowość finansowa to część księgowości dostarczająca informacji o spółce oraz jej otoczeniu. Do otoczenia spółki zalicza się akcjonariuszy, urzędy państwowe, instytucje finansowe, banki oraz inwestorów. Rachunkowość finansowa jest znacznie bardziej sformalizowana niż rachunkowość zarządcza.

Zasadnicze różnice między rachunkowością finansową, a zarządczą:

Rachunkowość zarządcza:
– użytkownicy – otoczenie wewnętrzne podmiotu,
– zastosowanie użytkowe – pomiary i raporty przydatne do podejmowania decyzji strategicznych,
– podział czasowy – zorientowana na przyszłość,
– częstotliwość – bardzo zmienna,
– sprawozdania – szczegółowe, obrazujące problemy i możliwości.

Rachunkowość finansowa:
– użytkownicy – otoczenie zewnętrzne podmiotu,
– zastosowanie użytkowe – kompleksowy pomiar zjawisk ekonomicznych,
– podział czasowy – zorientowana na przeszłość,
– częstotliwość – mała zmienność,
– sprawozdania – sumaryczne.

Przeczytaj również: Zasady rachunkowości

Dodaj komentarz