Czym jest optymalizacja podatkowa?

rozliczenie-podatku

Optymalizacja podatkowa to wszystkie działania, jakie podejmujemy, w ramach obowiązujących przepisów prawa, które mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Każda firma może sobie obniżyć podatek. Jest to dozwolone, ale wymaga doradztwa eksperckiego, by nie stało się zakazane. Jest możliwość wyboru amortyzacji, roku podatkowego, czy okresu rozliczeniowego. Dokonując wyborów podatnik powinien przeanalizować wszystkie korzyści z nich płynące i zastanowić się, co będzie najkorzystniejsze. W ten sposób można obniżyć podatek.

Czasami działania, jakie podejmujemy uznawane są za sprzeczne z prawem, ponieważ zmniejszamy ilość płaconych podatków i ich wysokość. Organy podatkowe starają się często sprawdzić zgodność z prawem rozliczeń podatkowych i w niektórych przypadkach zarzucają podatnikom, że unikają oni opodatkowania.

Jednak nie ma żadnej zasady, która nakładałaby na podatnika obowiązku podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Dlatego też optymalizacja to nie obejście prawa, ale legalne działanie mające na celu obniżenie podatków i zmniejszenie kosztów utrzymania firmy.

Dodaj komentarz