Giełda Papierów Wartościowych

GPW co to

Jest to miejsce, gdzie odbywa się obrót papierami wartościowymi, a więc miejsce dokonywania transakcji kupna oraz sprzedaży akcji, obligacji, kontraktów terminowych, opcji oraz pozostałych instrumentów pochodnych. W Polsce giełda jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z kolei każdy uczestnik obrotu papierami wartościowymi jest zobowiązany do tego, aby spełnić określone wymagania.

Polska Giełda Papierów Wartościowych swoją siedzibę posiada w Warszawie i jest spółką akcyjną, której udziały w znacznej części należą do Skarbu Państwa. Wszelkiego rodzaju składanie zleceń przez inwestorów musi odbywać się za pośrednictwem maklerów.

Handel na giełdzie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 w czasie tzw. sesji, a transakcje zawierane są przez strony kupującą i sprzedającą. W każdej transakcji pośredniczy makler.

Zgodnie z przepisami prawa na giełdzie inwestować może każdy, kto posiada ku temu odpowiedni kapitał, a także otwarty rachunek inwestycyjny w wybranym domu maklerskim. Ważne jest również, aby posiadać wiedzę w zakresie sposobu funkcjonowania GPW. Wszystkie transakcje odbywają się w systemie notowań ciągłych oraz jednolitych, które w skrócie stanowią sposób ustalania kursu danych akcji.

Bardzo często spółki działające na giełdzie, aby pozyskać dodatkowy kapitał, emitują nowe akcje, które następnie są wypuszczone do obrotu publicznego. Tym sposobem każdy, kto posiada odpowiednie środki i założony rachunek inwestycyjny, ma możliwość nabycia odpowiedniej ilości akcji, aby zostać akcjonariuszem, czyli udziałowcem w danym przedsiębiorstwie.