Czym tak dokładnie jest dotacja?

dofinansowanie_z_UE

Dotacja jest nieodpłatną i bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo podmiotom gospodarczym. Wnioskodawcy, aby móc realizować cele biznesowe potrzebują środków finansowych, które uzyskać mogą dzięki dotacji. Warunkiem uzyskania przychodu przez podmiot jest spełnienie odpowiednich warunków.

Dofinansowania mogą mieć formę bezzwrotną lub zwrotną w zależności od celu, na jaki zostają przyznane. O dofinansowanie starać się można w różnych instytucjach finansowych lub skorzystać ze środków unijnych. W Polsce do dyspozycji przedsiębiorcy mają kilka programów, z jakich środki mogą zostać wykorzystane na cele związane z działalnością przedsiębiorcy. Najpopularniejsze programy krajowe to program infrastruktura i środowisko, inteligentny rozwój, wiedza edukacja rozwój, polska cyfrowa itp.

Dotacje i dofinansowania stanowią najpopularniejsze rodzaje pomocy, ale Unia Europejska daje możliwość skorzystania także z tzw. instrumentów zwrotnych czyli pożyczek i kredytów. Korzystać z nich mogą przedsiębiorcy i samorządy,

Dodaj komentarz