Obligacje skarbowe

Pojęciem obligacji skarbowych określamy papiery wartościowe, których sprzedawcą jest Minister Finansów, reprezentujący Skarb Państwa. Procedura sprzedaży polega a tym, że sprzedawca pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie.

Z racji tego, że skarb państwa odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, obligacje skarbowe określane są mianem najbezpieczniejszej formy oszczędzania.

Obligacje mogą być sprzedawane za pośrednictwem przetargów lub agentów emisji (instytucja odpowiedzialna za sprzedaż oraz obsługę obligacji skarbowych. Od 1 sierpnia 2003 r. agentem emisji skarbowych obligacji oszczędnościowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. BP).

Obligacje skarbowe charakteryzują się:

  • bezpieczeństwem (emitentem jest Skarb Państwa);
  • prostotą;
  • przejrzystością oraz uczciwością;
  • zyskownością;
  • możliwością wcześniejszego zakończenia oszczędzania;

W Polsce wyróżniamy obligacje skarbowe hurtowe oraz detaliczne.