Księgowość uproszczona

ksiegowosc-w-firmie

Wielu początkujących przedsiębiorców zadaje sobie pytanie związane z formą prowadzenia księgowości – pełna czy uproszczona? Bardzo ważne pytanie – co wybrać? Fakt jest taki, iż niewielu początkujących przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, jak wielka siła tkwi w danych finansowych, jakie możemy pozyskać z prawidłowo prowadzonej księgowości. Czym wyróżnia się księgowość uproszczona?

Tym razem zajmiemy się księgowością uproszczoną, która stanowi zestaw podstawowych zasad dotyczących gromadzenia danych finansowych. Z pewnością główną funkcją księgowości uproszczonej jest naliczanie podatku.

Księgowość uproszczoną możemy podzielić na trzy rodzaje i są to:
KARTA PODATKOWA – przeznaczona dla nielicznej grupy przedsiębiorców. Polega na płaceniu stałej kwoty każdego miesiąca, niezależnie od uzyskanego dochodu. Kwota ta jest uzależniona od liczby mieszkańców miejscowości, w której znajduje się firma, ilości zatrudnionych pracowników, a także od rodzaju prowadzonej działalności.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – stawka podatku uzależniona jest od osiągniętego przychodu (pomija się koszty). Sporą zaletą jest to, iż stawki ryczałtu są znacznie mniejsze od standardowych stawek podatkowych. Kwota wyliczana jest w oparciu o wartość sprzedaży (nie istotne jest to czy przedsiębiorca zarobił, czy nie).

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – wiążę się z bardzo prostą i automatycznie popularną metodą obliczania podatku, która polega na zsumowaniu przychodów oraz kosztów w przeznaczonej do tego księdze, a następnie płaceniu podatku od różnicy. Płaci się, jedynie gdy różnica jest dodatnia. Jeżeli nie – podatku się nie płaci. Stawki podatku wynoszą 17%, 19% lub 32%, a jest to uzależnione od opcji oraz poziomu uzyskanego dochodu. Z uproszczonej księgowości korzystać mogą jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie, pod warunkiem że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro.
Od 2018 roku zniesiony jest obowiązek osobnego zawiadamiania o prowadzeniu KPiR.