Urlop na żądanie – czy mam do niego pełne prawo?

Urlop na żądanie - przysługuje zawsze?

Ustawodawca daje pracownikowi możliwość jednostronnego decydowania o terminie wykorzystania kilku dni urlopu. Pracodawca ma więc obowiązek udzielić pracownikowi urlopu na żądanie maksymalnie 4 dni w każdym roku kalendarzowym, w terminie wskazanym przez pracownika. Nie jest to jednak odrębny urlop od wypoczynkowego. Udzielany może zostać z rocznej puli urlopu, jaki przysługuje pracownikowi w związku z umową o pracę. Pracownik ma prawo wykorzystać urlop zarówno jednorazowo, jak i w częściach. Pracownikowi udzielić należy niewykorzystanego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik nie skorzysta z wolnego na żądanie, to niewykorzystane z końcem roku dni tego wolnego tracą swój charakter. Przechodzą natomiast w zaległy zwykły urlop, który według prawa może zostać wykorzystany już w innym terminie.

Plan urlopu obejmować powinien całość przysługującym pracownikom urlopów o charakterze wypoczynkowym czyli urlop należny dla danego roku, urlopy zaległe oraz ewentualne urlopy dodatkowe.

Dodaj komentarz