Nowa forma rolniczych zwolnień lekarskich od 2016 roku!

KRUS

Do 2017 roku będzie możliwość korzystania z elektronicznej formy zwolnień lekarskich. Po 2017 roku będzie to obowiązek, nie będzie aktualna już papierowa wersja zwolnień.

Przy elektronicznych zwolnieniach lekarskich należy pamiętać o tym, że w pierwszym kroku kreatora trzeba wskazać właściwe miejsce ubezpieczenia, tj. KRUS, pola dotyczące danych płatnika (pracodawcy) pozostawić puste – nie należy wskazywać KRUS jako płatnika oraz w każdym przypadku sporządzić wydruk zaświadczenia lekarskiego oraz poinformować pacjenta o konieczności dostarczenia tego dokumentu do jednostki KRUS, w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Nie można zapomnieć również o istotnej kwestii, która mówi o tym, że wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA powinien być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

Jeżeli chcesz, aby sprawy związane z księgowością nie były dla Ciebie problemem, to skontaktuj się z nami. Oferowana przez nas obsługa księgowa firm z pewnością umożliwi Ci prowadzenie księgowości na odpowiednim poziomie.

Dodaj komentarz