Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Przedsiębiorca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną. Koszt zatrudnienia pracownika zależy m.in. od formy jego zatrudnienia.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę wyniesie 2100 złotych brutto. Jest to o 100 złotych więcej, w porównaniu do 2017 roku. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracodawcy wzrost kosztów, gdyż pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania określonych składek za pracownika.

Wysokość składek, które pracodawca będzie odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zatrudniania pracownika – przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 roku:

  • ubezpieczenie emerytalne 9,76% – 204,96 zł
  • ubezpieczenie rentowe 6,5% – 136,50 zł,
  • ubezpieczenie wypadkowe 1,80% – 37,80 zł,
  • Fundusz Pracy 2,45% – 51,45 zł,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% – 2,10 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku na podstawie umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 2532,81 złotych.

W przypadku umów cywilnoprawnych wysokość całkowitego kosztu zatrudnienia uzależniona jest od kilku czynników.

Koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie:

  • w przypadku, gdy umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia pracodawca ponosi koszty takie jak w przypadku umowy o pracę,
  • w przypadku, gdy osoba jest dodatkowo zatrudniona w innej firmie, a jej wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to koszt jaki ponosi pracodawca jest równy jedynie wynagrodzeniu brutto,
  • w przypadku, gdy osoba zatrudniona jest studentem (do ukończenia 26 roku życia), koszty pracodawcy są równe wynagrodzeniu brutto.

Dodaj komentarz