Analiza finansowa

analiza-w-firmie

Analiza finansowa jest najbardziej rozbudowaną częścią analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z całokształtem prowadzonej firmy takimi, jak:
– efektywność gospodarowania zasobów,
– analiza przychodów i kosztów ich uzyskania,
– analiza majątku przedsiębiorstwa,
– analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (jej wzrostu i pozycji).

Analiza finansowa ma swoje podstawowe funkcje, jak informowanie i poddawanie ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystywana w procesie zarządzania dostarcza niezbędnych informacji pozwalających na właściwe kształtowanie przyszłych kosztów, przychodów i wyniku finansowego.

Do sporządzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa wykorzystywane są elementy sprawozdania finansowego takie, jak:
– bilans,
– rachunek zysków i strat (rachunek wyników),
– rachunek przepływów pieniężnych.

Każda z tych części poddawana jest odrębnej analizie, a wysunięte wnioski są na bieżąco zapisywane. Do opracowania analizy finansowej wykorzystuje się wskaźniki, których użyteczność zależy od ich doboru i rzetelnej interpretacji. Prawidłowa interpretacja wskaźników jest możliwa jeśli dobrze znamy charakter analizowanego przedsiębiorstwa i zachodzące w nim zmiany.

Dodaj komentarz