Dotacja na środek trwały, a wpis do księgi podatkowej

środki-trwałe

Pytanie od Czytelnika: Czy kwotę otrzymanej dotacji za którą kupiłem środek trwały, powinien zostać ujęty w księdze podatkowej jako przychód? Czy może lepszym wyjściem okaże się ujęcie jej jako wartość początkową tego środka trwałego?

Otóż Czytelniku, przepisy polskiego prawa informują nas o tym, że w księdze podatkowej nie należy ujmować dotacji, które są pozyskane na zakup środków trwałych, gdyż najprościej rzecz ujmując – nie stanowią one przychodu dla działalności. Tak więc zakupiony środek trwały należy ująć w ewidencji środków trwałych oraz WNiP w wartości początkowej.

Art.14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pdof dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem środków trwałych, z tytułu których dokonywane są odpisy amortyzacyjne, nie zalicza się do przychodów z tytułu prowadzenia działalności.

W związku z powyższym, w odpowiedzi na pytanie zadane przez naszego Czytelnika – otrzymanej dotacji nie należy ujmować w księdze podatkowej.

Dodatkowo owej dotacji nie bierze się pod uwagę w kwestii ustalania wartości początkowej środka trwałego, który wprowadzany jest do ewidencji środków trwałych, a także WNiP w cenie nabycia.

W razie ewentualnych pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli szczegółowych odpowiedzi.