Wzrost składek dla początkujących przedsiębiorców

wynagrodzenie-2017

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną!

Młodzi, początkujący przedsiębiorcy muszą przygotować się dla wzrostu składek ubezpieczeniowych, który jest związany z podniesieniem płacy minimalnej w 2020 roku.

Od nowego roku minimalna płaca wynosi już 2600 zł, więc podstawa do wyliczeń rośnie do 780 zł.

I tak od tej kwoty naliczane są:
– składka na ubezpieczenie emerytalne, która jest równa 19,52% płacy minimalnej, czyli w roku 2020 to 152,26 zł,
– składka na ubezpieczenie rentowe, wynosząca 8% podstawy, czyli 62,40 zł,
– składka na ubezpieczenie chorobowe, na poziomie 2,45% podstawy, a więc 19,11 zł*,
– składka na ubezpieczenie wypadkowe – dla osób zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób – równa 1,67% podstawy, a więc 13,03 zł,
– składka na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 9% podstawy, a więc 362,34 zł

Suma składek do zapłaty wynosi 609,14 zł
Suma składek, jeśli przedsiębiorca nie korzysta się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego-590,03 zł

*opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca korzysta z „Ulgi na start” jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe).
Może jednak dobrowolnie zrezygnować z ulgi i opłacać składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.