Umowa o dzieło

umowa o pracę dla pracownika i pracodawcy

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej – podpisując ją, pracownik zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła. Umowa o dzieło niesie ze sobą pewne korzyści, tak dla pracownika jak i pracodawcy.

Pierwszą zaletą takiej umowy jest dowolność czasu i miejsca wykonania pracy – strony zobowiązują się jedynie osiągnąć pewien rezultat i opłacić go. Pracownik na pewno też doceni, że może działać bez żadnego nadzoru i kierownictwa. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, to ma prawo nawet nie wykonywać pracy osobiście, lecz zlecić ją komuś innemu. Jednocześnie, umowa o dzieło gwarantuje największy (porównując z umową o pracę i umową-zleceniem) zysk netto.

Także dla pracodawcy umowa o dzieło może być bardzo korzystna. Jest to związane przede wszystkim z tym, że taka umowa niesie ze sobą niskie koszty utrzymania pracownika – nie ma konieczności opłacania jego składek na ubezpieczenie zdrowotne czy też społeczne. Od umowy o dzieło można też w każdej chwili odstąpić, o ile nie zostało ono ukończone.

Umowa o dzieło ma też pewne wady. Wynagrodzenie jest zazwyczaj ustalane z góry i pracownik nie może domagać się jego podwyższenia. Tak samo jest w sytuacji, gdy wykonał dodatkową pracę, na którą jednak nie wyraził zgody zamawiający. Trzeba też pamiętać, że taka umowa nie gwarantuje żadnego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Umowa o dzieło może być korzystnym rozwiązaniem dla zamawiającego jak i wykonawcy, trzeba jednak pamiętać, że pociąga ze sobą pewne ryzyko. Decydując się na takie rozwiązanie, należy zdawać sobie sprawę z jego wad, jak i zalet.

Dodaj komentarz