Ustalanie wynagrodzenia, czyli jak sporządzić listę płac?

wynagrodzenie

Lista płac to dokument, który zawiera wyliczone wynagrodzenia dla wszystkich pracowników za dany okresie czasu (najczęściej 1 miesiąc). Jest też podstawą ewidencjonowania kosztów, jakimi są dla pracodawcy wynagrodzenia.

Ustalając wynagrodzenie pracownika, należy na samym początku ustalić wysokość ogólnego przychodu, czyli wynagrodzenia z dodatkami, takimi jak premie, dodatki funkcyjne czy dodatki za nadgodziny. Ustalony przychód staje się podstawą wymiaru składek na ubezpieczanie społeczne, płacone przez pracownika, a pomniejszony o te składki, podstawą wyliczenia składki zdrowotnej, pobieranej i podlegającej odliczeniu od podatku dochodowego. W liście płac ustala się również wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Ustalona składka pobrana na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, zaliczka na podatek dochodowy oraz inne obciążenia wynagrodzenia jest odejmowana od ogólnego przychodu. Wynik z tego działania stanowi wynagrodzenie netto, czyli kwotę wypłacaną pracownikowi.

Wszystkie te dane na podstawie których wylicza się wynagrodzenie brutto, muszą być ujęte w liście płac. Ponad to należy zawrzeć tam informacje o miesiącu i roku, dla którego jest ten dokument sporządzany oraz o dacie sporządzenie. Nie może też zabraknąć podpisu osoby go sporządzającej oraz kierownika jednostki.

Dodaj komentarz