Hossa, a bessa

hossa i bessa

Hossa to termin, który najczęściej jest używany w odniesieniu do giełdy, gdzie jest również nazywana jako „rynek byka”. Zjawisko to występuje po długotrwałym okresie wzrostu cen papierów wartościowych oraz towarów notowanych na giełdzie. W odniesieniu do hossy mówi się wówczas, gdy wzrostowi ulegają główne indeksy danej giełdy, a więc ceny znacznej większości spółek. Hossa stanowi bardzo pozytywne zjawisko, gdyż często kojarzona jest ze wzrostem danej gospodarki, co stanowi pierwszy sygnał do polepszenia się koniunktury.

Z kolei bessa stanowi zupełną odwrotność hossy, gdyż jest długo trwającym spadkiem cen papierów wartościowych oraz towarów notowanych na giełdzie. Jej zamienną nazwą jest „rynek niedźwiedzia”.

Hossa oraz bessa przede wszystkim różnią się od siebie czasem trwania. Można zauważyć, iż hossa jest znacznie dłuższa niż bessa, aczkolwiek bessa jest bardziej dynamiczna i może doprowadzić do załamania się rynku. Pojęć „hossa” i „bessa” można używać również w odniesieniu do innych rynków, a mianowicie np. rynku nieruchomości, bądź rynku surowców.

Dodaj komentarz