JPK_VAT – nowy plik

plik-JPK_VAT

Nowelizacja przepisów wprowadza nowy plik JPK_VAT, który znacznie usprawni procedurę rozliczeń podatkowych. Po wprowadzeniu przepisów podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej.

Plik JPK_VAT zastąpi składanie osobno dwóch dokumentów:
– JPK_VAT
– deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K)

Kolejnymi uproszczeniami, na które powinniśmy się przygotować po wprowadzeniu przepisów nowelizacji jest eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.

W nowym pliku zostaną również uwzględnione dane z deklaracji VAT-27.

Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne będą zobowiązani do przesyłania co miesięcznej ewidencji VAT w nowej formie oraz przekazywania raz na trzy miesiące do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

 

 

Dodaj komentarz