Wady i zalety zawieszenia spółki

zawieszenie-spolki-pomoc

W jakiej sytuacji można zawiesić spółkę? Co wiąże się z tym, że dany przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie spółki?

Zawieszenie firmy często spowodowane jest problemami z opłacaniem składek ZUS, zaliczek na podatek albo w sytuacji, gdy z przyczyn osobistych przedsiębiorca nie może poświęcić się sprawom firmy.

Czy warto zawiesić spółkę?

Korzyści wynikające z zawieszenia firmy:
– brak konieczności opłacania składek ZUS oraz składania deklaracji ZUS
– brak konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy ani składania deklaracji VAT
– możliwość wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu

Wady związane z zawieszeniem spółki:
– brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej oraz osiągania przychodów
– utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego
– zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u mimo braku możliwości korzystania z niego
– okres zawieszenia działalności nie jest liczony od lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury
– wyrejestrowani z ubezpieczeń zostaną również członkowie rodziny oraz osoby współpracujące

Dodaj komentarz