ZUS, a umowa zlecenie

zus

Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak, że w niektórych przypadkach podczas jej wykorzystywania są zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS.

Ozusowanie umowy zlecenie zależy przede wszystkim od osoby, z którą jest zawierana, a także kwoty na jaką opiewa.

1. Składki do ZUS będą musiały być regulowane w przypadku, gdy umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania osoby, której dotyczy.

2. Jeżeli osoba utrzymuje się z kilku umów zleceń wówczas składki będą odprowadzane od umów do momentu aż całkowity przychód z tych umów przekroczy kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu. Później obowiązkowo opłacana będzie wyłącznie składka zdrowotna. Osoba ubezpieczona może jednak na swój wniosek podlegać także ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

3. Jeśli osoba podpisująca umowę zlecenie jest zatrudniona na etat wówczas ozusowanie umowy zależy przede wszystkim od tego, czy na umowie o pracę osiąga minimalne wynagrodzenie. Jeśli tak wówczas od umowy nie trzeba opłacać składek do ZUS, w przeciwnym razie umowa zlecenie będzie ozusowana bez względu na jaką kwotę opiewa.

Dodaj komentarz