Czym jest rachunkowość?

rachunkowosc

Rachunkowość jest systemem ewidencjonowania operacji gospodarczych, które ujmowane są w mierniku pieniężnym. Działania te obejmują wszystkie procesy związane z produkcją, dystrybucją, konsumpcją oraz akumulacją. Rachunkowość jest uznawana za system, który odzwierciedla proces prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie służy dokonaniu jej oceny.
Zadaniem, które wypełniać musi rachunkowość jest dostarczanie prawdziwego oraz rzetelnego obrazu na temat sytuacji majątkowej oraz finansowej przedsiębiorstwa. Przedmiotem prowadzonej rachunkowości jest każde występujące w firmie zdarzenie gospodarcze, które wpływa na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, a także jego zasoby oraz wyniki.
Rachunkowość obejmuje 3 działy, które obowiązkowo muszą występować w każdym przedsiębiorstwie:
– księgowość,
– kalkulację,
– sprawozdawczość.
Możemy rozróżnić poniższe rodzaje rachunkowości:
– rachunkowość finansowa,
– rachunkowość zarządcza,
– rachunkowość podatkowa,
– rachunkowość budżetowa,
– rachunkowość bankowa,
– rachunkowość komputerowa.

Dodaj komentarz