5 najlepiej płatnych zawodów w Polsce

Najlepiej płatne zawody w Polsce

Oto lista 5 najlepiej płatnych zawodów w Polsce

1. Architekt IT – najlepiej wynagradzanymi zawodami na rynku pracy są zawody z branży IT. Innowacyjna technologia nieustannie się rozwija, a specjaliści zajmujący się projektowaniem systemów informatycznych otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenie. Średnie zarobki: ok. 9 500 zł brutto

2. Kontroler finansowy – osoba pracująca w tym zawodzie sprawuje nadzór nad finansami firmy m.in. poprzez nadzór nad działaniami księgowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych czy zgodności wydatków z założonym budżetem. Do jego zadań należy także ocena sytuacji firmy i doradztwo w zakresie obniżania kosztów. Średnie zarobki: 8 700 zł brutto

3. Radca prawny – udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami oraz urzędami. Prowadzi sprawy administracyjne, gospodarcze, cywilne i rodzinne. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów oraz innych dokumentów w bieżącej działalności kancelarii. Średnie zarobki: 7 100 zł brutto.

4. Programista – do zadań programistów należy m.in. tworzenie programów komputerowych i aplikacji przy wykorzystaniu języków programowania, a także ich testowanie i udoskonalanie. Średnie zarobki: 6 000 zł brutto.

5. Analityk finansowy – uczestniczy w przygotowaniu rocznego budżetu, tworzy prognozy i plany wieloletnie oraz nadzoruje ich realizację, kontroluje koszta, analizuje rentowność produktu. Średnie zarobki: 5 600 zł brutto.

Dodaj komentarz