Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza

Przedsiębiorstwo otrzymane w spadku stanowi składniki materialne i niematerialne, które przeznaczone są do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. W chwili jego śmierci zostaje przekazane do zarządcy sukcesyjnego aż do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Kto jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku?
– spadkobierca ustawowy, testamentowy lub windykacyjny,
– małżonek przedsiębiorcy, gdy w chwili śmierci firma była w całości mieniem małżonków i gdy małżonek posiadał udział w przedsiębiorstwie spadku,
– nabywca udziału w przedsiębiorstwie, czyli osoba, która nabyła firmę po śmierci przedsiębiorcy bezpośrednio od spadkobiercy lub małżonka.

Właściciele w spadku mają prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć o tym, że uczestniczą oni również w stratach.

Czym jest zarząd sukcesyjny?
To zarząd tymczasowy, który po śmierci właściciela zarządza przedsiębiorstwem. Pozwala on na zachowanie ciągłości firmy jednoosobowej po śmierci właściciela. Powinien zostać on powołany przez przedsiębiorcę w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Ustanowienie tymczasowego zarządzania firmą po śmierci właściciela jest dobrowolne.

 

jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza

One thought on “Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dodaj komentarz