Czym są transakcje pakietowe?

Transakcje pakietowe

Transakcja pakietowa zawierana jest poza systemem notowań ciągłych oraz kursów jednolitych, najczęściej w uczestnictwie z dużymi inwestorami. Przed zawarciem transakcji uzgadniane są szczegóły, zarówno cena, ilość jak i termin rozliczenia. Operacje z użyciem dużej ilości akcji dozwolone są jeżeli:

  • co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz sprzedaży tej samej liczbie instrumentów finansowych
  • przedmiotem transakcji będzie pakiet o wartości co najmniej 250 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych lub 20 tysięcy złotych – w zależności od rodzaju akcji
  • maksymalna różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu nie będzie wyższa niż 10% od ostatniego kursu instrumentu z sesji giełdowej.

Transakcje pakietowe wchodzą także w skład transakcji szczególnych, wśród których znajdują się pakietowe – przed sesyjne i posesyjne, redystrybucyjne oraz odkupu i sprzedaży.
Zaletami transakcji pakietowych jest to, że nie podlegają one podatkowi od czynności cywilnoprawnych ani dodatkowego raportowania do regulatora rynku.

Dodaj komentarz