Jak finansować swoją działalność gospodarczą?

finanse_spolki

W swojej pracy bardzo często spotykamy się z zapytaniami od osób, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności odnośnie tego, w jaki sposób można pozyskać środki na finansowanie zakładanej działalności gospodarczej. W związku z tym, poniżej przedstawiamy Państwu dwa najpopularniejsze rozwiązania.

1. Ubieganie się o pożyczkę
Otrzymanie pożyczki jest procedurą polegającą na tym, iż jedna ze stron przekazuje pieniądze, z kolei druga zwraca je w formie rat w odgórnie narzuconych terminach. Znaczna część pożyczek zostaje obciążona prowizjami, bądź odsetkami.

Skorzystanie z pożyczki jest korzystny ze względu na to, iż dana spółka jest zwolniona z obowiązku opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych.

WAŻNE – nie ma możliwości zakwalifikowania odsetek do kosztów spółki. Równie ważne jest to, iż zawieranie umów pomiędzy spółką, a członkami jej zarządu, nakazuje posiadanie zgody zgromadzenia wspólników.

2. Skorzystanie z dopłat
Kolejnym sposobem na finansowanie prowadzonej firmy, jest ubieganie się o przysługujące dopłaty. Jest to bowiem nic innego, jak stosunek korporacyjny lub obowiązek wspólnika wynikający z odpowiedniego zapisu w umowie spółki. W umowie należy określić informację o maksymalnej granicy obowiązkowych dopłat.

Omawiane dopłaty stanowią źródło nieopodatkowane oraz podlegają uiszczeniu i zwrotowi na podstawie podjętej przez wspólników uchwały.

Dodaj komentarz