Urodzenie dziecka – urlopy dla ojca

urlop ojcowski

Jak się okazuje – ojcowie mają możliwość skorzystania z czterech rodzajów urlopów po urodzeniu się dziecka. Mianowicie mowa o urlopie ojcowskim, okolicznościowym, tacierzyńskim oraz rodzicielskim.

Bez wyjątku – każdemu ojcu przysługują 2 tygodnie (14 dni) na spędzenie z nowonarodzonym dzieckiem. Wówczas mowa o urlopie ojcowskim. Prócz tego istnieje możliwość skorzystania z:
– urlopu tacierzyńskiego, który stanowi część urlopu macierzyńskiego, który matka może oddać na rzecz ojca i może trwać nawet do 6 tygodni,
– urlopu rodzicielskiego, który stanowi w pewnym sensie przedłużenie urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, na którym może jednocześnie przebywać zarówno matka, jak i ojciec.

UWAGA! Urlop ojcowski niewykorzystany w ciągu 2 lat od urodzenia, przepada.

Ważne również jest to, iż w dniu urodzenia dziecka, a także następnego dnia pracodawca jest zobowiązany do przyznania urlopu okolicznościowego z tego tytułu. Istnieje również możliwość, aby owe dni wolne wykorzystać przez porodem jeśli nastąpiła taka konieczność.

URLOP OJCOWSKI

– Wspomniany urlop ojcowski przysługuje mężczyznom, którzy posiadają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (nie ma znaczenia wymiar etatu, ani rodzaj zawartej umowy).
– Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie, a dokładnie 14 następujących po sobie dni (wraz z sobotami, niedzielami, a także ewentualnymi świętami).
– Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo, bądź po tygodniu w różnych terminach.
– Urlop ojcowski musi zostać wykorzystany w ciągu 2 lat od urodzenia się dziecka, inaczej przepadnie.
– Długość urlopu ojcowskiego nie jest zależny od ilości urodzonych dzieci.
– Wykorzystanie urlopu ojcowskiego w żaden sposób nie może mieć wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego należy złożyć najpóźniej 7 dni przed planowym jego rozpoczęciem. Wówczas dokument dostarczony do pracodawcy zostanie przez niego podpisany, co automatycznie stanowi zgodę na jego wykorzystanie.

Pracownikowi za czas pobytu na urlopie ojcowskim przysługuje 100% wynagrodzenia.