Usługi budowlane – VAT przy usługach wykonywanych poza UE

Zgodnie z aktualną ustawą o podatku od towarów i usług – miejscem do świadczenia usług dotyczących nieruchomości (m.in. usług rzeczoznawców, pośredników, hoteli, obiektów wczasowych) – jest miejsce położenia danej nieruchomości.

Rozliczenie VAT usług budowlanych wykonanych poza Unią Europejską dotyczy wszelkich usług budowlanych takich, jak np. remontowe, bądź polegających na wznoszeniu nowych obiektów/budowli. W sytuacji, kiedy polski podatnik świadczy usługi poza krajem, miejscem opodatkowania będzie miejsce położenia danego obiektu.

Wówczas z punktu widzenia polskiego podatku VAT, mamy do czynienia ze świadczeniem usług poza krajem, a więc podatek VAT nie będzie wykazywany. Tak więc dana transakcja zostanie objęta podatkiem od wartości dodanej, ale w państwie, gdzie została wykonana. Wówczas to od lokalnych przepisów zależeć będzie, kto będzie podatnikiem z tytułu ewentualnego podatku – usługodawca czy usługobiorca.

Ważne!
Bez względu na to, jaki będzie wynik analizy – polski wykonawca jest zobowiązany do tego, aby wystawić fakturę zgodnie z polskimi regulacjami, co wynika z ustawy o VAT. Art. 106a pkt 2 lit b nakazuje stosować polskie zasady dotyczące fakturowania. Wówczas na fakturze nie ma kwoty podatku, ale musi znajdować się dopisek „odwrotne obciążenie”.

Top