Usługi budowlane – VAT przy usługach wykonywanych poza UE

podatek VAT

Zgodnie z aktualną ustawą o podatku od towarów i usług – miejscem do świadczenia usług dotyczących nieruchomości (m.in. usług rzeczoznawców, pośredników, hoteli, obiektów wczasowych) – jest miejsce położenia danej nieruchomości. Usługi budowlane VAT, jak wygląda kwestia podatku przy usługach wykonywanych poza UE?

Rozliczenie VAT usług budowlanych wykonanych poza Unią Europejską dotyczy wszelkich usług budowlanych takich, jak np. remontowe, bądź polegających na wznoszeniu nowych obiektów/budowli. W sytuacji, kiedy polski podatnik świadczy usługi poza krajem, miejscem opodatkowania będzie miejsce położenia danego obiektu.

Wówczas z punktu widzenia polskiego podatku VAT, mamy do czynienia ze świadczeniem usług poza krajem, a więc podatek VAT nie będzie wykazywany. Tak więc dana transakcja zostanie objęta podatkiem od wartości dodanej, ale w państwie, gdzie została wykonana. Wówczas to od lokalnych przepisów zależeć będzie, kto będzie podatnikiem z tytułu ewentualnego podatku – usługodawca czy usługobiorca.

Ważne!
Bez względu na to, jaki będzie wynik analizy – polski wykonawca jest zobowiązany do tego, aby wystawić fakturę zgodnie z polskimi regulacjami, co wynika z ustawy o VAT. Art. 106a pkt 2 lit b nakazuje stosować polskie zasady dotyczące fakturowania. Wówczas na fakturze nie ma kwoty podatku, ale musi znajdować się dopisek „odwrotne obciążenie”.