Czym dokładnie jest podatek pośredni?

Podatek pośredni jako jeden z obowiązkowych świadczeń

Podatek pośredni to inaczej danina publiczna płacona w formie pieniężnej. Podatnicy tego świadczenia nie są bezpośrednio zobowiązani do jego zapłaty.
Zobowiązanie pośrednie nakładane jest na VAT czyli sprzedaż towarów i usług. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podlega także odpłatna dostawa, eksport oraz import, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Przepisów ustawy nie stosuje się natomiast do transakcji zbycia przedsiębiorstwa oraz czynności, które nie mogą stać się przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Do podatników zalicza się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą.
Ustawa nakłada podatek także na opłaty akcyzowe takie jak wyroby tytoniowe i alkoholowe.
Rolą podatków pośrednich jest pełnienie roli stymulacyjnej, wpływanie na decyzję dostawców i konsumentów, promowanie określonych towarów, podniesienie VATu jako zachęta dla producentów, a także stanowią automatyczny stabilizator koniunktury.

Dodaj komentarz