Urlop szkoleniowy

Rozliczanie księgowości

Kodeks pracy w Polce reguluje wszelkie kwestie związane z urlopami pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Czym zatem jest wspomniany w tytule publikacji, urlop szkoleniowy? Kto może z niego skorzystać? Jakie są jego warunki?

Możemy wyróżnić cztery główne rodzaje urlopów pracowniczych:

  • wypoczynkowy,
  • okolicznościowy,
  • bezpłatny,
  • szkoleniowy.

Z urlopu szkoleniowego mogą skorzystać pracownicy, aby zdobyć lub uzupełnić wiedze i umiejętności zawodowe. Urlop udzielany jest na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. W czasie urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia.

Pracownik podnoszący swoje kwalifikacje może otrzymać urlop w wymiarze:

  • 6 dni gdy przystępuje do egzaminów eksternistycznych/ maturalnych/ potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni , gdy jest na ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca może przyznać pracownikowi, który rozwija się zawodowo i podnosi kwalifikacje dodatkowe świadczenia lub pokryć koszty jego kształcenia, przejazdów czy materiałów pomocniczych. Wszystkie przyznane pracownikowi dodatkowe świadczenia związane dokształcaniem zawodowym są zwolnione z podatku,