Umowy cywilnoprawne pod kontrolą ZUS

umowy cywilnoprawne definicja

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o planach ozusowania umów cywilnoprawnych. W jakim celu umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom ZUS?

Ozusowanie umów cywilnoprawnych planuje się na rok 2023. Początkowo rozwiązanie miało zostać wprowadzone w 2022 roku, jednak procedury wydłużyły się i obecnie zmiany mają obowiązywać od 2023 roku.

W jakim celu?

Ozusowanie umów cywilnoprawnych jest jednym z warunków UE decydującym o wypłacie środków dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wymóg ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa Polaków oraz polepszenie warunków emerytalnych. Dodatkowo, rozwiązanie o którym mowa ma również przyczynić się do ograniczenia segmentacji rynku poprzez zwiększenie ochrony socjalnej osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Umowy cywilnoprawne pod kontrolą ZUS – jaki ma być efekt planowanych zmian?

  • uporzadkowanie systemu ubezpieczeń społecznych
  • uszczelnienie zasad podlegania pod ubezpieczenia
  • zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej
  • podwyższenie przyszłych świadczeń długoterminowych

W najbliższym czasie poznamy ostateczny termin wejścia w życie zmian dotyczących ozusowania umów zleceń.