Zmiany związane z podatkami w 2019 roku

Stałe zmiany w podatkach

Największe zmiany w podatkach, jakie zastosowano z nadejściem 2019 roku:

  • Powstał podatek od niezrealizowanych zysków. Stosowany może być, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też podatnika Polska traci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do której opodatkowania miałaby prawo.
  • Nowością jest tzw. danina solidarnościowa. Nowy podatek ma zastosowanie do osób fizycznych, których suma dochodów przekroczy 1 milion złotych. W tym przypadku stawka wynosić będzie 4 procent nadwyżki ponad tę kwotę.
  • Zmiana wpłynęła także na rozliczenia wydatków związanych z zakupem czy eksploatacją firmowych samochodów osobowych – limit amortyzacji ustalono na kwotę 150 tysięcy złotych. Wydatki związane z pojazdem używanym wyłącznie do działalności gospodarczej będzie można rozliczać w kosztach bez ograniczeń, ale pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przypadku aut firmowych używanych do celów mieszanych, do kosztów zalicza się 75 procent wartości wydatków.
  • Przychody ze zbycia walut wirtualnych zakwalifikowano do źródeł kapitałowych, tym samym zastosowując na nich 19 procentową stawkę.
  • Ustawodawca wprowadził także 9 procentowy CIT dla podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 miliona euro w danym roku podatkowym lub, które posiadają status małego podatnika.

Dodaj komentarz