Dodatek stażowy dla pracownika

Dodatki wypłacane pracownikom q

Wynagrodzenie pracownika to świadczenie, które składa się między innymi z wynagrodzenia podstawowego oraz dodatków. Nie wszystkie jednak dodatkowo wypłacane środki pieniężne są obowiązkowe. Jednym z takich dodatków nieobowiązkowych jest dodatek stażowy.
Wynagrodzenie za pracę ustalane jest w odpowiedni sposób, aby mogło odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz wymaganym kwalifikacjom.
Dodatek za wysługę wypłacany jest pracownikom z tytułu przepracowania określonego czasu w danej firmie lub branży, a w niekiedy również z ogólnego stażu pracy.

Jeżeli w firmie wypłacany jest dodatek stażowy, to jego wysokość i zasady przyznawania określone zostają w regulaminie wynagradzania, który taki dodatek przewiduje. Dodatek wypłaca się pracownikowi co miesiąc i stanowi procent od wynagrodzenia podstawowego, a jego wysokość wzrasta wraz ze stażem pracy.

Do pracowników, którym przysługuje dodatek za określony staż pracy zalicza się między innymi nauczycieli, pracowników sądów i prokuratur, urzędników, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pielęgniarki oraz kolejarzy.

Dodaj komentarz