Planowane zmiany w Kodeksie pracy

kodeks-pracy

Ustawodawcy planują wprowadzić bardzo istotne zmiany w Kodeksie pracy. Przepisy, które mogą ulec zmianie dotyczą m.in. urlopu wypoczynkowego oraz zatrudniania pracowników. Planowane zmiany zawierają rozwiązanie, które stosowane są w wielu krajach Europy.

Planowane zmiany w urlopach
Ustawodawca planuje zmiany dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. Planowane jest wyrównanie wymiaru urlopu do 26 dni dla każdego pracownika, bez względu na jego staż pracy.
Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce wynosi 20 dni dla osób, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat oraz 26 dni urlopu wypoczynkowego dla osób, które posiadają przynajmniej 10 lat stażu pracy.

Planowane zmiany w zatrudnianiu pracowników
Zamiarem ustawodawcy jest zlikwidowanie możliwości zatrudniania osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. Pracownicy mieliby być zatrudniani wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, gdzie wyróżniane byłoby zatrudnienie etatowe bądź nieetatowe.

Zatrudnienie etatowe ma wyglądać tak jak obecne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, gdzie pracownik pracuje 40 godzin tygodniowo, natomiast w przypadku zatrudnienia nieetatowego czas pracy pracownika będzie wynosić maksymalnie 16 godzin tygodniowo.

Ustawodawcy planują również wprowadzenie obostrzeń dotyczących zakładania działalności gospodarczej. Niedopuszczalna ma być sytuacja, w której pracownik zamiast zatrudnienia zakłada działalność gospodarczą i wykonuje usługi na rzecz jednego zleceniodawcy.

Dodaj komentarz