Definicja przychodu ze sprzedaży

przychod-ze-sprzedazy

Przychód ze sprzedaży jest niczym innym, jak sumą sprzedanych wyrobów, robót, usług, towarów i materiałów, a także odpowiedniej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.

Przychód możemy określić jako przychód ze sprzedaży, gdy:
– kwota przychodu może być zmierzona w sposób wiarygodny,
– poniesione koszty w związku z transakcją są możliwe do wyceny,
– jednostka sprzedająca przestaje kontrolować oraz zarządzać danym towarem w takim stopniu, jak robiła to posiadając prawo własności,
– ma miejsce przekazania nabywcy zarówno korzyści związanych z prawem własności, jak i ryzyka,
– prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyści ekonomicznych w sprzedawcy.

CENA SPRZEDAŻY = CENA BRUTTO – RABATY, BONIFIKATY, UPUSTY, PROMOCJE

Dodaj komentarz