Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

jednoosobowa-dzialalnosc

W Polsce funkcjonuje ogromna ilość firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardzo często są to świetnie prosperujące firmy zatrudniające nawet kilkuset pracowników.

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą w pierwszej kolejności należy uzupełnić formularz CEIDG-1. Wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie, wysłać go listem poleconym lub drogą elektroniczną.

Jeżeli nasza działalność przejdzie pomyślną rejestrację wówczas należy uzyskać numer NIP i REGON. Numer NIP najczęściej zostaje nadany po rejestracji, jest on niezbędny do celów podatkowych. Numer REGON jest natomiast podstawą w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS-em.

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą koniecznie należy dokonać wyboru formy rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca ma w tym pełną swobodę. Może zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź przy użyciu karty podatkowej.

Zobacz też: Jak opodatkować dochody firmy

Dodaj komentarz