Zyski w spółce z o.o. – na co można je przeznaczyć?

zysk-spolki

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz jakiś ciekawy pomysł na artykuł? Zapraszamy do kontaktu!

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zakłada się w celu generowania zysku poprzez realizację przedsięwzięć oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Po zakończonym roku obrotowym i zatwierdzeniu przez udziałowców sprawozdania finansowego, zysk ten można (ale nie trzeba) podzielić. Decyzja ta należy do wspólników. Jeśli decydują się oni na podział – określają na co przeznaczone będą te środki pieniężne.

Może to być:
→ wypłata dywidendy,
→ wypłata premii dla pracowników,
→ wpłata na fundusz rezerwowy,
→ podwyższenie kapitału zakładowego,
→ pokrycie strat z lat poprzednich.

Według przepisów zawartych w KSH sposób zarządzania zyskami powinien zostać ustalony i zawarty w statucie spółki. Jeśli istnieje ryzyko zagrożenia płynności finansowej przedsiębiorstwa, to nie powinno się wypłacać dywidendy.

Dodaj komentarz