Jak zarejestrować firmę?

zakladanie_firmy

Przeprowadzenie rejestracji własnej działalności gospodarczej nie jest takie trudne, jak może się to wydawać wielu przedsiębiorcom. Na początku omówmy zatem przypadek jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy to konieczne jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działaniu temu służy odpowiednio przygotowany formularz CEIDG-1, który jednocześnie pełni kilka funkcji, a mianowicie:
– jest wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, nadanie numeru REGON,
– jest zgłoszeniem identyfikacyjnym/aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu Skarbowego, nadanie numeru NIP,
– jest oświadczeniem dotyczącym wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– jest wnioskiem o zgłoszenie/zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS-u.

Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma miejsce poprzez odpowiednie wypełnienie formularza elektronicznego, co jest całkowicie bezpłatne.

Jedynym wymogiem, który należy spełniać jest posiadanie podpisu, który może mieć formę:
– podpisu elektronicznego,
– tzw. „profilu zaufanego”,
– własnoręcznie złożonego w Urzędzie Gminy.

3 thoughts on “Jak zarejestrować firmę?

Dodaj komentarz