Oszustwo podatkowe!

oszustwa-podatkowe

Oszustwa podatkowe to już wręcz choroba cywilizacyjna. Jest ich na tyle dużo, że znacznie uszczuplają budżet państwa, obniżając tym samym standard życia obywateli danego państwa.

Oszustwo podatkowe to umyślne uchylanie się od opodatkowania. Polega ono na całkowicie świadomym unikaniu opłacania należnego opodatkowania lub zmniejszania jego wysokości.
Bardzo istotne jest podkreślenie, że za przestępstwo podatkowe uznaje się czyn świadomy i celowy, nie stanowią go nieumyślne błędy. Przestępstwa i oszustwa podatkowe zostały uznane przez państwa Wspólnoty Europejskiej jako przestępstwa gospodarcze.

Najczęściej występujące oszustwa podatkowe:
– Rozliczanie się według stawki niższej niż w rzeczywistości jest należna.
– Ukrywanie lub niszczenie dokumentów odnośnie niektórych transakcji.
– Zawyżanie wartość eksportu.
– Określanie sprzedaży towarów zwolnionych od opodatkowania.
– Wyłudzenie zwrotu podatku.

Należy wziąć pod uwagę, że za wykryte oszustwa podatkowe grożą poważne konsekwencje prawne. Najczęściej przyjmują one formę wysokiej kary grzywny, która znacząco osłabia przedsiębiorstwo, jednak niejednokrotnie również mogą przyczynić się do ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności jego właściciela.

Dodaj komentarz