Definicja planu finansowego

rachunkowosc-spolki

Głównym celem planu finansowego jest przekazanie rzetelnych informacji na temat planowanych przychodów oraz kosztów, wiążących się z podejmowanymi działaniami w danym przedsiębiorstwie. Dzięki opracowaniu planu finansowego, istnieje możliwość na zupełne ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa prowadzonej firmy.

UWAGA!
Tytułowy plan finansowy jest częścią sporządzanego dla firmy biznesplanu.

Plan finansowy jest istotny ze względu na to, że:
– daje możliwość bezpiecznego rozwoju działalności,
– daje możliwość kontrolowania firmy,
– usprawnia działania podejmowane przez firmę,
– pozwala określić ryzyko i rentowność podejmowanych działań.

Dodaj komentarz